آنــٍـٍا رجـٍـٍل لا انـٍ’ح’ـٍني للشـٍي الـٍذي سقـٍط مـٍن عيـٍني لسـٍسـٍت

الافـٍضـل لاكـِّن امتـٍلـّك ثـٍقـِّه بنـٍـٍفسـي وقـٍناعـٍه قـٍويـه تـٍ’ج’ـٍعلنـي

ارفـٍـٍض مقـٍارنتـٍـٍي بـٍـٍاي أحـــٍـٍـٍـٍـٍـٍــد