جـــــذا ب انــــته لاادكــــلي احس بيـــــك
يااحســــاس كـــلي وانتــــه بحظـن ثــاني
هــــذا انــي كـــــدامــــك وميــت عليـــــك
وانتـــه تفــــكر بغيـــــري وانــي اعانـــــــي